Een leerling aanmelden

U bent van harte welkom om samen met uw kind te komen kijken op school. Zo krijgt u een indruk van de sfeer en geven we antwoord op de vragen die u heeft. Belt u gerust om een afspraak te maken (058-2136248, keuze 1). Als u na afloop van het gesprek en de rondleiding in de school enthousiast bent, vult u een aanmeldingsformulier in. Dat kan direct en natuurlijk ook thuis.

Meedraaien in de groep

Als het ingevulde formulier bij ons terecht is gekomen, neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op. Zij maakt dan een afspraak voor de momenten waarop uw zoon of dochter mag komen meedraaien in de groep. Dat is meestal net voordat uw kind 4 jaar wordt.

Als uw kind al bekend is in het IKC doordat hij/zij de dagopvang of de speelleergroep bezoekt, dan is een soepele doorgaande lijn zeker gewaarborgd.