Onze visie en missie

Elk kind is een uniek, krachtig en nieuwsgierig persoon. Een ontdekker, een uitvinder. Kinderen hebben de behoefte om op onderzoek uit te gaan. Elk kind doet dat op z’n eigen wijze en in z’n eigen tempo. Kinderen zijn van nature sociale wezens, zij kijken naar elkaar en naar de volwassenen om hen heen en zoeken contact. Want opgroeien doe je niet alleen, maar met de wereld om je heen. 

Dit uitgangspunt heeft invloed op de manier waarop we werken met de kinderen binnen ons IKC: We vragen ons af wat de kinderen van nu- volwassenen van de toekomst- nodig hebben om te functioneren in de maatschappij. We willen hen begeleiden zodat ze sociale, kritisch denkende, creatieve en communicatief sterke burgers worden. Natuurlijk zijn de eisen die de maatschappij stelt aan opvang en onderwijs daarin belangrijk. Soms sturend, maar liever het kind volgend. Onderzoeken en ontdekken is daarbij het uitgangspunt voor een doorgaande ontwikkeling.