Contact school en ouders / ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders bij school is helpend voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom vinden we het contact belangrijke en investeren we veel in ouderbetrokkenheid. Er zijn verschillende manieren om deze ouderbetrokkenheid vorm te geven. Soms gericht op uw kind, soms gericht op het onderwijs en soms gericht op de schoolorganisatie.

Persoonlijk contact over uw kind

Social Schools

Bij de start van uw kind op school, krijgt u een uitnodiging voor het installeren van de app Social Schools. Deze kan op elke telefoon, tablet of computer geinstalleerd worden. Deze uitnodiging is gekoppeld aan het administratiesysteem van de school. Wekelijks verstuurt de leerkracht of de schoolleiding belangrijke of gewoon leuke informatie over het onderwijs, zodat u op de hoogte blijft van het schoolleven van uw kind(eren). Deze berichten komen verspreid over de week binnen en zijn vaak korte berichtjes. Elke zaterdag krijgt u een samenvatting van de berichten van de week ervoor wat een totaaloverzicht geeft en dient als een soort nieuwsbrief. De app leent zich goed voor korte berichten. Uitgebreidere informatie krijgt u toegestuurd via Parnassys en ontvangt u per mail.

Startgesprekken

Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd om langs te komen voor een kort gesprek met de leerkracht. U kunt kennismaken met de nieuwe leerkracht, bijzonderheden van uw kind vertellen, iets speciaals bespreken wat de leerkracht moet weten en eventueel afspraken maken over de manier waarop u geinformeerd wilt worden. 

Kind-ouder-leerkrachtgesprekken

Tijdens het schooljaar wordt twee keer een moment aangeboden om de leerontwikkeling van uw kind te bespreken. Halverwege het schooljaar in februari en in aan het einde van het schooljaar in juni/ juli. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van uw kind heeft hij/zij daar een actieve rol in. Het is dus de bedoeling dat u samen met uw kind komt.

Extra contacten

Soms is het nodig om een extra gesprek te hebben. Dat kan zijn op verzoek van de leerkracht of op verzoek van de ouder. Deze gesprekken vinden plaats na lestijd en zijn altijd op afspraak zodat alle partijen zeker weten dat er ruimte en tijd is om rustig over de situatie te praten.

Huisbezoek

Om een indruk te krijgen van de thuissituatie vragen we bij de aanvang van de schoolperiode of de leerkracht op huisbezoek kan komen. Meestal zullen deze bezoeken plaatsvinden in groep 1, maar als uw kind later instroomt kan dat ook op oudere leeftijd. Deze bezoeken zijn niet bedoeld als controle, maar worden gedaan uit belangstelling voor de thuissituatie van de leerlingen. Huisbezoeken zijn geen verplichting en we hebben gemerkt dat het in coronatijd niet mogelijk was om ze te houden.

Algemene informatie

Info- avond

Aan het begin van het schooljaar worden ouders op de avond uitgenodigd door het betreffende cluster (onderbouw, middenbouw of bovenbouw) voor een informatieavond. Hierin wordt in vogelvlucht verteld welke werkwijzen en onderwerpen in het schooljaar aan bod komen.

Koffiemomenten

Op verschillende momenten in het jaar worden ouders uitgenodigd voor een gezellig en nuttig samenzijn tijdens de schooltijd van uw kind. Leerkracht Tiny Reinsma geeft, soms samen met een expert, informatie over een belangrijk onderwerp en combineert dat met informatie over het thema waar de kinderen aan werken. Onderwerpen zijn bv. (voor)lezen, buitenspelen, slaapproblemen, gezonde traktaties. Deze bijeenkomsten zijn meestal gericht op de onderbouw, maar we proberen ook een moment voor de midden- en bovenbouw te organiseren.

Gewoon even kijken

Een aantal keer per jaar worden ouders uitgenodigd om even binnen te komen en te bekijken wat de kinderen hebben gedaan tijdens een thema. Uiteraard kunt u ook altijd even binnen lopen als uw zoon/ dochter iets speciaals wil laten zien.