Kinderopvang

Eén IKC- twee ‘werelden’
Voor de kinderen moet het niet uitmaken of ze nu bij de opvang of in het onderwijsgedeelte zijn. Ze zijn gewoon onderdeel van IKC Prins Constantijn en doordat we zorgen voor een doorgaande lijn, merken kinderen weinig van de verschillen. 

Er zijn echter wel verschillen. Kinderopvang valt onder het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid en werkt vanuit de Wet Kinderopvang.  Onderwijs valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en moet voldoen aan de Wet op het Primair Onderwijs. In IKC Prins Constantijn is Sinne Kinderopvang de aanbieder van de opvang en PCBO Leeuwarden e.o. de aanbieder van onderwijs. 

Daarom moet je je kind twee keer inschrijven. Bij Sinne Kinderopvang als je kind in de leeftijdscategorie 0-3 is en naar de dagopvang of speelleergroep gaat of als je kind gebruik maakt van buitenschoolse opvang (BSO). Als je kind in de leeftijdsgroep 4-12 valt en je zoekt een school dan schrijf je in bij PCBO Leeuwarden e.o. 

Beide keren kun je contact opnemen met het IKC; telefonisch via 058-2136248 (kies 1 voor de school en 2 voor de kinderopvang) of per mail: ikcprinsconstantijn@pcboleeuwarden.nl 

We geven je dan vanuit één plaats de informatie die je nodig hebt; dat dan weer wel!

Klik hier voor meer informatie over Sinne Kinderopvang.