Medezeggenschapsraad

Voor ouders die graag meedenken en meebeslissen over bepaalde zaken op school is de medezeggenschapsraad het aangewezen orgaan. Deze raad bestaat uit leerkrachten en ouders van leerlingen. Zij vergaderen elke zes weken en stemmen in of geven advies over bijvoorbeeld schooltijden, verbouw van de school en wijziging van het schoolplan.

Kiezen en herkiesbaar

Elk jaar worden leden gekozen of herkozen. U kunt zich verkiesbaar stellen. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de voorzitter, Willem Bijleveld. We brengen u graag met hem in contact via het schoolnummer 058-2136248