Onderbouw

Wat leren kinderen in het onderbouwcluster

Vanaf 4 jaar gaan kinderen naar de basisschool. De focus, die in de voorschoolse periode vooral ligt op het volgen van de ontwikkeling van het kind, verschuift nu iets meer naar het bereiken van de leerdoelen die nodig zijn om taal en rekenen te leren. Natuurlijk gaat dat niet abrupt; in de voorschoolse periode is het doelgericht werken ook belangrijk en in de schoolse periode blijven we rekening houden met het ontwikkelingsniveau en de leervragen van de kinderen.Het leren in deze periode is vooral gericht op de voorbereiding van leren lezen en rekenen. Kinderen spelen, knutselen, luisteren en bewegen en de teamleden doen hun best om het leuk en uitdagend te maken door het aanbod te verpakken in een thema, bv Feesten, Groeien, Kriebelbeestjes). Achter iedere ‘leuke’ knutsel en achter ieder ‘gezellig’ spel zit echter een bedoeling. De kinderen leren begrippen (groot- klein, breed- smal, vooraan- achteraan) en nieuwe woorden en verbanden en ontwikkelen visuele-, auditieve-, motorische- en sociale vaardigheden. 

Organisatie in het onderbouwcluster

De kinderen komen om 8.30 uur binnen in hun eigen lokaal en worden ontvangen door hun leerkracht. Na een gezamenlijk startmoment waarin gezongen en geluisterd wordt en waarin aandacht wordt besteed aan belangrijke gebeurtenissen en gevoelens gaan de kinderen verschillende spel- en leeractiviteiten doen. Dat kan variëren van spelen in de huishoek of de constructiehoek tot het maken van een puzzel of een verftekening en nog 1000 dingen meer. Om ongeveer 10.00 uur komt de groep weer bij elkaar in de kring en gaat na het terugblikken op het spelen met elkaar fruit eten en luisteren naar een mooi voorleesverhaal. Meestal is het daarna tijd voor buitenspelen (of bij regen in het speellokaal). Terug in de kring besteed de leerkracht aandacht taal- of rekenvaardigheden of b.v. muziekles en om 12.00 uur gaan de kinderen gezamenlijk hun lunch eten. Na de lunch is er opnieuw tijd voor hoekenwerk en buitenspelen. In ieder geval één keer per week krijgen de kinderen gymles in het speellokaal.Om 14.00 uur wordt de schooldag gezamenlijk afgesloten en gaan de kinderen naar huis, naar de BSO of naar een gekozen Naschoolse activiteit.

 

 

Doorgaande lijn peuters-kleuters

Om kinderen goed voor te bereiden op het basisonderwijs is er een medewerker beschikbaar voor de begeleiding. Juf Corien werkt met alle 3 jarige kinderen in de dagopvanggroepen en de speelleergroep en met de kinderen van groep 1 en 2 die extra begeleiding nodig hebben.

Spelezen

Lezen is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Je leert de wereld beter te begrijpen, je leert je te verplaatsen in andere mensen en je leert veel meer woorden. We kunnen dus niet vroeg genoeg beginnen met leren lezen, maar kinderen moeten er wel aan toe zijn. Ze moeten begrijpen dat een woord is opgebouwd uit letters, dat die kriebeltjes een betekenis hebben en oog krijgen voor de verschillen tussen die tekens. We gebruiken een methodiek waarbij daar spelenderwijs aan gewerkt wordt: Spelezen. In groep 1 laat de leerkracht in het lokaal zien dat er letters zijn, bv door woorden te schrijven bij het weekendjournaal, woorden op te hangen in het lokaal of kinderen te leren hoe de eerste letter van hun naam klinkt. In groep 2 besteden kinderen spelenderwijs aandacht aan lezen en schrijven; je hoeft nog niks, maar je mag er wel iets mee doen. In groep 3 zijn kinderen over het algemeen helemaal aan lezen toe en gaan ze serieus met het aanvankelijk leesproces aan de slag. Omdat een gedeelte van het lezen al is aangeleerd in groep 2, is er in groep 3 nog tijd over om te spelen. Vooral in de eerste helft van het schooljaar wordt er in groep 3 nog veel gespeeld. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat er een soepele overgang is tussen het spelend leren en het schoolse leren.