Bovenbouw

Wat leren kinderen in het bovenbouwcluster

Vanaf groep 6 zitten de kinderen in de bovenbouw. In de bovenbouw komt alles terug wat de laatste jaren al is geleerd en gaat het vooral om de toepassing van de technische vaardigheden. De kinderen worden op hun eigen niveau uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. Er wordt gewerkt met de leerdoelen die opgesteld worden volgens het het boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' en die gebaseerd zijn op de Kerndoelen van het Nederlandse onderwijs. De verwerking van de leerstof kan op verschillende manieren gebeuren, via werkbladen/-boekjes en digitale middelen. De digitale middelen, iPads, worden ingezet bij de projecten en wereldoriënterende vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Het werken met de iPad betekent niet dat kinderen niet meer schrijven. Het schrijven blijft ook als apart vak aandacht krijgen.

Organisatie in het bovenbouwcluster

De kinderen komen om 8.30 uur binnen in hun cluster/lokaal en worden daarin hartelijk ontvangen door de leerkrachten van het cluster. Na een rustig startmoment wordt er begonnen met werken op niveau, de kinderen zijn bij de basivakken rekenen, taal en begrijpend lezen ingedeeld op niveau en met een pauze in de stamgroepen tussendoor, is elke ochtend volgepland met het werken op niveau. Na het werken op niveau, wordt er aandacht besteed aan workshops waarin de vakken muziek, geschiedenis, Engels, fotografie en handlettering aan de orde komen. Na de tweede pauze wordt er aandacht besteed aan het project waarin onderzoeken en presenteren centraal staat. Rond 14.00 uur wordt de schooldag gezamenlijk afgesloten en gaan de kinderen naar huis, de BSO of een Naschoolse activiteit.