Bovenbouw

Wat leren kinderen in het bovenbouwcluster

Vanaf groep 6 zitten de kinderen in de bovenbouw. In de bovenbouw komt alles terug wat de laatste jaren al is geleerd en gaat het vooral om de toepassing van de technische vaardigheden. De kinderen worden op hun eigen niveau uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. Er wordt gewerkt met de leerdoelen die opgesteld worden volgens het het boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' en die gebaseerd zijn op de Kerndoelen van het Nederlandse onderwijs. De verwerking van de leerstof kan op verschillende manieren gebeuren, via werkbladen/-boekjes en digitale middelen. De digitale middelen, iPads, worden ingezet bij de projecten en wereldoriënterende vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Het werken met de iPad betekent niet dat kinderen niet meer schrijven. Het schrijven blijft ook als apart vak aandacht krijgen.

Organisatie in het bovenbouwcluster

De kinderen komen om 8.30 uur binnen in hun cluster/lokaal en worden daarin hartelijk ontvangen door de leerkrachten van het cluster. Na een rustig startmoment met lekker lezen in een boek en een les uit Trefwoord (methode levensbeschouwing) wordt er om 9.00 uur begonnen met rekenonderwijs. We gebruiken hiervoor de methode Wereld in Getallen. Deze methode geeft de mogelijkheid om op basis en hogerniveau te rekenen. Voor kinderen die het basisniveau niet aankunnen is er aangepast werk met Rekenroute. 

De kinderen gaan om 10.00 uur eerst een kwartier buiten spelen en eten daarna tijdens het bekijken van het Jeugdjournaal hun meegebrachte pauzefruit.

Daarna is het tijd voor een gezamenlijke les Vreedzaam, begrijpend lezen, taalbeschouwing of muziek. De lessen taalbeschouwing worden apart gegeven, maar verder worden de taallessen ingebed in het thema. De toepassing van de geleerde spellingregels kan daarin goed worden toegepast.

Om 12 uur wordt er gezamenlijk gegeten en daarna spelen de kinderen weer een kwartier buiten.

In de middag staat vooral wereldorientatie (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) op het programma. Passend bij het thema krijgen de kinderen les van hun leerkracht over het onderwerp en zoeken ze zelf informatie op die antwoord geeft op hun leervraag die uiteraard ook over het thema gaat.

Na het gezamenlijk opruimen en afsluiten van de dag gaan kinderen naar huis, de BSO of een naschoolse activiteit.