Schooltijden

Er wordt les gegeven vanaf 8.30 uur en de lessen eindigen om 14.00 uur. De deuren zijn geopend vanaf 8.20 uur; kinderen (en ouders) kunnen vanaf dat moment naar binnen komen, zodat we om 8.30 uur ook echt klaar zijn om de lesdag te beginnen.

Actiedagen personeel

Op actiedagen zijn de personeelsleden actief met de onderwijsontwikkeling en op die dag zijn de kinderen vrij.

Actiedag 13 oktober 2022
Actiedag 212 december 2022
Actiedag 313 februari 2023
Actiedag 46 maart 2023
Actiedag 517 april 2023
Actiedag 610 juli 2023