Schooltijden

Er wordt les gegeven vanaf 8.30 uur en de lessen eindigen om 14.00 uur. De deuren zijn geopend vanaf 8.20 uur; kinderen (en ouders) kunnen vanaf dat moment naar binnen komen, zodat we om 8.30 uur ook echt klaar zijn om de lesdag te beginnen.

Actiedagen personeel

Op actiedagen zijn de personeelsleden actief met de onderwijsontwikkeling en op die dag zijn de kinderen vrij.

Actiedag 1 2 oktober 2023
Actiedag 2 20 oktober 2023
Actiedag 3 6 december 2023
Actiedag 4 22 december 2023
Actiedag 5 8 februari 2024
Actiedag 6 26 februari 2024
Actiedag 7 11 april 2024
Actiedag 8 17 juni 2024
Actiedag 9 18 juni 2024
Actiedag 10 5 juli 2024