Denktank

Denktank

Er zijn legio mogelijkheden om mee te doen en mee te denken ten behoeve van uw kind of het onderwijs in het algemeen. We vragen ons daarbij regelmatig af 'Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed'. Daarvoor hebben we een denktank in het leven geroepen die bestaat uit een groep ouders van kinderopvang en school en medewerkers van kinderopvang en school. Met elkaar evalueren we bestaande activiteiten en doen we voorstellen voor nieuwe/ andere activiteiten. Het doel is steeds om de betrokkenheid van ouders bij de opvang/onderwijsperiode van hun kind te vergroten.